Vinç Periyodik Bakım

 

DÜNDAR Vinç olarak vinç sistemlerinin uzun yıllar güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak için gerekli olan rutin bakımların yapılmasında siz değerli müşterilerimize ekonomik çözümler sunmaktayız.

1475 sayılı İş Kanunu kapsamında 11 Ocak 1974 tarihli ve 14765 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nce endüstriyel alanda bulunan ekipmanlarının periyodik kontrollerini zorunlu kılınmıştır. 

YASAL DAYANAK:

MADDE 378 - Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır.

CANLI DESTEK