İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası
  • İlgili yürürlükte olan T.C. ,Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına uymak.

 

  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini periyodik olarak gözden geçirmek ve sürekli iyileştirme sağlamak.

 

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitimler düzenleyerek; tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin bilinç düzeyini artırmak.

 

  • Faaliyetlerimiz esnasında yaralanmalara, meslek hastalıklarına sebebiyet veren tehlikeli durumları analiz ederek; risklerimizi minimize etmek ve performansımızı sürekli geliştirmek.

 

  • Sıfır iş kazasına ulaşmak için tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok etmek.

 

  • Müşterilerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili taleplerini karşılamak.

 

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını kamuoyuna açık tutmak.
CANLI DESTEK